ईसू मांआं बोचावनारो२ ईसू मांआं बोचावनारो

ईसू मांआं बोचावनारो | मान गोमे खूब हारो ||१||

जोवे जोवे दुख येहे | हात कोअता सुख देहे ||२||

कोलो गोरीब ईसू जायो | बोचावनारो मांआं जायो ||३||

काय आखू त्याआ माया | माफी देहे कोई दया ||४||

आयही रोको देहे धीर | आमी तेबी मांआंईही फीर||५||

ईमानामे मोजबूत कोओ | सेवामे उपयोगी कोओ ||६||

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.