परिचय

मावची समाज वेबसाईट

आपे बादहां मावची भाषा वेबसाईट माय स्वागत हेय. आपां यी वेबसाईटमाय उबलब्ध बायबल ,ईसू चित्रपट, संस्कृती विडीयो फोटो, एअना गीत,वोनाना गीत,लिखलां गीत, लिखला बायबल कहानी, संदेश ई साहित्य आपेहाटी मावची भाषा आन इग्रजी भाषा माय मोफत उपलब्ध हेय.आपां याल देखी सेकतेहें,वोनाय सेकतेहें, वाची सेकतेहें आन आपां याल डाऊनलोड कोई सेकतेहें. आमहाल आशा हेय का आपां या पुरो फायदो लेय आन ई मावची भाषा वेबसाईट आपेहाटी आशीर्वादा कारण बोने.


Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.