बायबल कहानी

यामाय आपेहाटी बायबला माने कहानी उपलब्ध कोंअल्यो हेय.यीहील आपां वाची सेकतेहें, आन मोफत डाउनलोड कोई सेकतेहें.आन आपां वाचीन बायबल माने माहिती लीई सेकतेहें. आन पोरमेहेरा वचनाल होमजी सेकतेहें, आन आपे जीवनामाय आशीर्वाद मिळवी सेकतेहें.

kahani books.jpg