खूब आनंद आम्हाल हेय


४.खूब आनंद आम्हाल हेय

मोठो आनंद आम्हाल एअहेरा |

आमां पाप्याहाल ईसू देवें काडी लेदेंरा |

आमें गुन्हां माफी आम्हाल मिळी गोयीरा ||धृ||

काळ्या बुता ताबामाने काडी लेदेरा |

कोहडाज धाक नांई आम्हाल रोयोरा ||१||

आमे बाट ईसू देवे काडी टाक्योरा |

जीवता देवा आमा पोहे जायेरा ||२||

आमाहाल आंमी होरगा मिळीरा |

त्याआ लोयासे होरगा मिळीरा ||३||

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.