भक्तीहाटी आमंत्रण .


९.भक्तीहाटी आमंत्रण .

चाला बाहां बोअही बादे मिळीने |

खोरा ईसू देवा आपा भक्ती कोअहुं ||धृ||

भक्ती कोअहुं भक्ती कोअहुं |

खोरा ईसू देवा आपा भक्ती कोअहुं ||१||

हा-यो गोठ्यो काढीन मोनापाने |

आपा बादे त्याआ गीतें आखहुं ||२||

कान देईन मोन लावीन |

शास्रवचन – त्याआ आपा वोनायुंहू ||३||

खोरा मोने आत्मा गोतीसे |

त्याआ प्रार्थना आपा कोअहुं ||४||

त्याआ सेवेहाटी कुडी, मन, धन |

अर्पण त्याले आपा कोअहुं ||५||

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.